Duurzaam Ondernemen

NS en de Nederlandse samenleving

Mobiliteit levert Nederland veel op economisch en sociaal gebied, maar kost ook het nodige aan milieu en gezondheid door uitstoot van CO2 en fijnstof. Om in de toekomst te kunnen blijven reizen en Nederland mobiel te houden, is duurzaam reizen belangrijk. Onze speerpunten daarbij zijn energie, afval, ontmoeten en verbinden, en goed werkgeverschap. Meer hierover lezen kan op www.ns.nl.

Groene Trein

Samen vooruit

NS wil vooruit in duurzame mobiliteit door de handen ineen te slaan. Dagelijks maken zo’n 600 duizend reizigers gezamenlijk 1,1 miljoen treinreizen voor werk, opleiding of een dagje uit. Een grote groep mensen waarmee we samen wel degelijk verschil kunnen maken. In samenwerking met andere vervoerders en bedrijven proberen we het vervoer per trein nog aantrekkelijker en duurzamer te maken. Zo ontstaat een beweging vooruit waarbij we samen werken aan een schonere, prettig leefbare samenleving.


Goed werkgeverschap

Mogen zijn wie je bent om samen het verschil te maken. Zie je de medewerkers van NS, dan zie je de Nederlandse samenleving. Een goede afspiegeling van de maatschappij in onze medewerkers is belangrijk om de klantbehoeftes te (her)kennen en daar optimaal op in te spelen. In de steeds krappere arbeidsmarkt willen wij een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor alle potentiële nieuwe medewerkers. Meer hierover lezen kan op deze pagina.

NS is marktleider en wij voelen die verantwoordelijkheid. Wij nemen die ook. Als je bij NS werkt, maak je deel uit van een organisatie die midden in de maatschappij staat. Je draagt bij aan de belangrijke publieke rol die we vervullen. Je werkt mee aan een goede balans tussen economische, ecologische en maatschappelijke belangen.

Een betere wereld begint bij jezelf. Wist je bijvoorbeeld dat we in 2018 volledig op nieuwe groene stroom rijden? In een klein land met een hoge bevolkingsdichtheid zorgen wij voor mobiliteit en vitaliteit. Wij brengen mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk. NS stimuleert  het gebruik van de OV-fiets, NS Zonetaxi en Greenwheels. En wist je dat treinreizigers gemiddeld 38 minuten per dag bewegen? We maken het mogelijk  elkaar te ontmoeten of te werken in de trein of op het station. Of om gewoon even lekker tijd voor jezelf te hebben. Bijvoorbeeld met de krant of een boek. NS is niet voor niets al jarenlang sponsor en partner voor de Stichting CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek). En om ook toekomstige generaties kennis te laten nemen van het reizen per trein en ons erfgoed, werken wij samen met organisaties om dit erfgoed te beheren en behouden.

Duurzaam nieuwsmvo-manager-11e243c9-22cf-491a-8631-1d7a715e6a3c

NS heeft de ambitie om koploper te blijven in duurzame mobiliteit, stelt Carola Wijdoogen, programmadirecteur Duurzaam Ondernemen bij NS en uitgeroepen tot MVO-manager van het jaar 2014. Regelmatig organiseert NS samen met haar partners initiatieven op het gebied van duurzaam reizen. Ook onze medewerkers bedenken manieren om efficiënter en duurzamer te werken. Als het mogelijk is, implementeren wij die ideeën in onze werkprocessen. Meer over deze initiatieven, mijlpalen en successen lees je op de volgende pagina. Meer hierover lezen kan op www.ns.nl.