“Door een divers personeelsbestand vind je meer aansluiting bij de diversiteit in de samenleving – dit is van belang voor zowel de interne als externe cultuur.” Marjan Rintel, president-directeur NS in artikel AD: “Verschillen zijn goud waard op de werkvloer.”

De Nederlandse samenleving kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Als bedrijf met een grote maatschappelijke rol vinden we het belangrijk dat we een afspiegeling van die samenleving zijn en dat ook blijven, op alle lagen binnen onze organisatie. Wij willen dat NS een werkgever is met een divers personeelsbestand. Een organisatie waarin medewerkers, reizigers, relaties en sollicitanten zich herkennen, welkom voelen en respect voor elkaar tonen. Of je nu man, vrouw of non-binair bent. Waar je ook vandaan komt en of je wel of geen arbeidsbeperking hebt. Die verschillen maken onze organisatie juist krachtig. Want anders denken zorgt ervoor dat we dingen van verschillende kanten bekijken. Dit maakt het samenwerken leuker. Onze ervaring is dat het eindresultaat er vaak beter van wordt. En zo kunnen we uiteindelijk ook beter inspelen op de verschillende wensen en behoeften van onze reizigers.

Daarom is diversiteit en het creëren van een inclusieve werkomgeving voor ons belangrijk, maar nog niet altijd even ‘vanzelfsprekend’ of gewoon. NS heeft begin 2018 het Charter Diversiteit ondertekend. Met de ondertekening ervan hebben we onszelf enkele doelen gesteld. Eén van de doelstellingen is meer focus op de werving van hoger opgeleid multicultureel talent. Een tweede doelstelling is het zorgen voor 200 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2024.

Meer culturele diversiteit

We hebben de ambitie om nog meer collega’s met een multiculturele achtergrond te verwelkomen. Dit doen we onder andere door de keuzes van leidinggevenden in het selectieproces te vergroten en door meer doelgroepgericht te werven. We werken hiervoor samen met enkele diversiteitsnetwerkenzoals ECHO en AgoraDeze netwerken brengen ons in contact met kandidaten met een multiculturele achtergrond.

Statushouders

Voormalige vluchtelingen vormen een speciale groep medewerkers binnen NS. We stimuleren de instroom in reguliere vacatures en traineeships door intensieve samenwerking met de stichting UAF (stichting die vluchtelingen ondersteunt bij studie en werk), gemeenten en andere organisaties. Wij delen onze opgedane kennis en ervaring regelmatig met andere werkgevers, organisaties en gemeenten. NS wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. Zo sluiten wij ons aan bij het SER-advies over culturele diversiteit in het bedrijfsleven.

Participatiebanen

In Nederland is er een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen is het niet altijd even gemakkelijk een passende baan te vinden. NS neemt de verantwoordelijkheid om banen te creëren voor mensen uit het doelgroepenregister. Hier lees je meer over de participatiebanen bij NS.

LHBTIQ+

NS zet zich in voor een inclusieve werkomgeving. Een belangrijk onderwerp voor iedereen en zeker voor LHBTIQ+’ers. Het valt immers niet altijd mee om jezelf te zijn op het werk. Of dat nu in de trein, op het station, in de werkplaats of op kantoor is. Daarom is Trainbow opgericht, een vereniging waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en hun ‘straight allies’ zich verenigen. Deze vereniging adviseert de directie, managers en HR-collega’s gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen. Hiermee dragen ze bij aan een organisatie waarin alle collega’s zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen. Ook organiseert Trainbow regelmatig activiteiten zoals borrels, workshops of werkbezoeken. Tot slot sluit Trainbow aan bij LHBTIQ+’ers gerelateerde, (inter)nationale- of NS brede-evenementen, zoals de boot waar NS jaarlijks tijdens de Pride mee vaart. In dit artikel lees je meer over de ‘Winq award’ die Trainbow eerder gewonnen heeft in de categorie ‘Workplace diversity’.

M/V diversiteit

NS zet al sinds de jaren ‘80 actief in op het werven van meer vrouwen. Van oudsher in de operatie, later ook voor het (top) management. Met een vrouwelijke president-directeur, twee vrouwelijke commissarissen en nog een vrouwelijk lid in de Raad van Bestuur zijn vrouwen redelijk vertegenwoordigd in de top van ons bedrijf. Ook binnen verschillende directies zijn vrouwen goed vertegenwoordigd. Circa 32% van het seniormanagement is vrouw. Toch zijn we er nog niet. Vooral binnen de werkgebieden zoals IT, engineering en techniek willen we graag meer vrouwelijk talent aantrekken en behouden. Ook buiten NS stimuleren we dit door samen te werken met diverse organisaties. Een van de initiatieven is het organiseren van Girlsday bij NS.

Medewerkersnetwerken

NS wil een inclusieve organisatie zijn. Toch kan het soms ook prettig zijn om ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden. NS kent naast Trainbow dan ook nog een aantal verschillende netwerken. Hieronder een overzicht.

VariatioNS
VariatioNS gelooft in de kracht van culturele diversiteit op de werkvloer en brengt collega’s bij elkaar die willen bijdragen aan een prettige en veilige werkplek voor iedereen. Dit netwerk deelt kennis en ervaringen, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB en stimuleert bewustzijn over diversiteit en inclusie.

JongNS
Hét jongerennetwerk van onze organisatie is JongNS. In dit netwerk wordt de verbinding met elkaar gezocht om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. De doelgroep van de jongeren is iedereen die bij NS werkt tot en met hun 35e levensjaar. Op dit moment zijn circa 900 collega’s aangesloten bij JongNS.

InterNS
Een treffende woordspeling voor de stagevereniging van NS-stagiairs. Elke maand organiseert InterNS activiteiten om stagiairs kennis te laten maken met onze organisatie in de volle breedte. En natuurlijk komen stagiairs met elkaar in contact om ervaringen te delen.

NS Inc.
NS Inc. is geen netwerk in de formele zin van het woord, maar een groep collega’s die het belangrijk vindt om verbinding te maken met alle collega’s, ondanks of juist vanwege de verschillen. Zij doen dit door activiteiten te organiseren die bijdragen aan de bewustwording van de kracht van verschillen en het belang van het zien van overeenkomsten.

Werkgroep Autisme
De collega’s die zich bij deze werkgroep hebben aangesloten komen eens in de 6 weken bij elkaar om te praten over hoe autisme van invloed is op hun werk. De bijeenkomsten zijn vooral ondersteunend bedoeld.

ABC-Netwerk
ABC staat voor Arbeids-Beperkt Contact. De missie van het ABC-netwerk is het optimaal inzetten en behouden van NS collega’s met een arbeidsbeperking.